EU ve aktif olarak yüksek performanslı güneş fotovoltaik paneller geliştirmek

Avrupa Birliği'nin yedinci araştırma çerçeve programı (FP7), termoelektrik malzemeleri (termoelektrik malzemeleri), modern sentezi teknolojisi nano-yapısının getirilmesi gelişmekte olan bilimsel ve teknolojik başarılarından uydurdum esas olarak üç çeşit malzeme: si te-kompozit, Kompozit ve metal sülfit kompozit malzemeler. Termoelektrik malzeme iletken ısı yalıtım özelliği geçerli, daha yüksek verimlilik arasındaki sıcaklık farkı "sıcak" ve "soğuk" yan tarafından daha iyi, genel termal degradeler üretimi daha iyi güç.

INNOVTEG araştırma ve yenilik FP7 finanse edilen projeler tarafından desteklenen öncelikle uygulama fotovoltaik endüstrisinin termoelektrik malzemelerin üzerinde duruluyor, araştırma ve geliştirme yüksek verimli güneş fotovoltaik panellerin kararlıdır. Nasıl çalışır, termoelektrik malzemelerle fotovoltaik organik maddeler entegre PV malzeme doğrudan elektrik içine güneş ışınları ve termoelektrik malzemeleri güneş radyasyon elektrik genel artırmak için içine absorbe güç güneş fotovoltaik paneller verimliliğini üretimi.